Perkhidmatan

KECEMASAN
AIRLINES
  Polis / Ambulan / Bomba
999
  AirAsia
03-21719222
  Hospital Penawar
07-2521800
  FireFly
03-78454543
  Hospital Regency
07-3817700
  MAS
1 300 88 3000
  Klinik Rozikin
07-2562909
PUSAT PERLANCONGAN JOHOR
  Klinik Hijrah
07-2525944
  Info Line
1 300 88 5050
  Rakan Cop
03-21159999
  Johor Bahru
07-2223590
 
  Teksi 1
07-2352020
  Teksi 2
07- 3344333

Galeri Gambar